Tværfaglighed

På Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik er det vores mål at perfektionere det tværfaglige samarbejde.

Alle behandlere har stor viden om hinandens fagområder. Vi arbejder alle for at finde den bedste løsning, som giver de hurtigste og bedste resultater for dig som patient.

Faste møder

Vi har et fast ugentligt møde, hvor vi tager faglige emner op. Det kan være en af behandlerne internt, som forbereder og fremlægger et emne eller det kan være en sundhedsperson udefra.

Fælles journal

Vi arbejder ud fra en fælles digital journal. Her kan alle kan se, hvad den enkelte behandler har undersøgt og behandlet.

I den digitale journal er der også et beskedsmodul, således at vi altid er i kontakt med hinanden, ligegyldigt hvilken computer vi sidder ved.

Fælles digital billedarkiv

Vores digitale billedarkiv (røntgen, ultralydsscanning og MR scanning er centralt lagret og kan ses fra alle behandlerrum.

Behandlingsplan

For alle patienter bliver der efter endt anamnese og undersøgelse udarbejdet en handlingsplan, hvor der både er kortsigtede og langsigtede mål. Planen bliver tværfagligt løbende evalueret.

Vi opfatter vores tværfaglighed, som en proces, der er under løbende evaluering og udvikling.

Vision og målsætning

Vores vision er at blive det bedste center for at hjælpe patienter med smerter i bevægeapparatet bedst muligt i undersøgelse, behandling og genoptræning.


kiropraktor fysioterapeut silkeborg rygcenter idraetsklinik

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere