Diskusprolaps i nakken


Af kiropraktor Ole Hansen

Nerverodspåvirkning forårsaget af diskusprolaps

En diskusprolaps er en udposning på én af de bruskskiver (diskus), der sidder mellem rygsøjlens knogler/hvirvler.

Når man får en diskusprolaps er det udtryk for, at de yderste lag i bruskskiven er blevet svage og ikke kan ’holde på’ den bløde kerne, der findes midt i bruskskiven. 

En diskusprolaps i nakken kan være helt symptomfri, men kan også forårsage nakkesmerter og kan påvirke nerverne i armen.

Forårsager diskusprolapsen symptomer i armen, taler man om en nerverodspåvirkning.


Diskusprolaps er ikke den eneste årsag til nerverodspåvirkninger

Aldersbetingede forandringer omkring nakkens led kan give forsnævringer og dermed irritation ved nerverødderne og forårsage symptomer i armen.


Symptomer:
  • Smerter og snurrende fornemmelser i armen eller omkring skulderbladet.
  • Følelsesforstyrrelse i armen, dvs. at du ikke kan mærke lige så meget på huden, hvis du fx bliver prikket på armen.
  • Armen er ikke lige så stærkt som den plejer. Du føler måske at du tager ting og har svært ved at løfte.
  • Mange har smerter i nakke men det behøver ikke være tilfældet.

Undersøgelse og diagnosticering:

Diagnosen stilles på baggrund af en undersøgelse hos kiropraktoren. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i dine symptomer og sygehistorik.

Undersøgelsen består bl.a. i at teste kraft, følesans og reflekser i armene. Kiropraktoren undersøger også din bevægelighed i nakken og tjekker om symptomerne kan aktiveres ved yderstillinger af nakkens led.

En skanning er sjældent nødvendig for at finde ud af, om du har en diskusprolaps. Det er heller ikke nødvendigt, at du får taget røntgenbilleder for at vurdere hvilken behandling, der er bedst.  

Er du over 50 år og har haft symptomer i mere end 6 uger, anbefales oftest en røntgen undersøgelse af nakken. Her ser man omfanget af de aldersbetingede forandringer.

Kiropraktorerne kan henvise til MR skanning på Regionshospitalet Silkeborg, hvis kiropraktoren er i tvivl om diagnosen, eller hvis du ikke har fået forventet bedring efter 4-6 uger.


Behandling

Formålet med manuel behandling for diskusprolaps og aldersbetingede forandringer i nakkens led hos kiropraktoren er at lette nerverodspåvirkningen og dermed symptomerne.

Formålet er ikke at “fjerne” prolapsen. Prolapser kan kun fjernes ved en operation eller de kan svinde af sig selv over tid.

Aldersbetingede forandringer i nakkens små led kan heller ikke fjernes, men bevægeligheden og dermed funktionen af leddene kan kraftigt forbedres.

Kiropraktorens manuelle behandling består af specifik manipulation og af fleksions-distraktion af nakkens led, som oftest er yderst effektivt i fjernelse af symptomerne fra nerverodspåvirkningen.

Manuel behandling udføres 3 gange om ugen de første 2-4 uger.

Retningsspecifikke øvelser kan også hjælpe.

kiropraktisk behandling af nakkehvirvel
Kiropraktisk behandling af nakkehvirvel

Kiropraktoren hjælper dig også med smerterne, vejleder dig og holder øje med symptomer og faresignaler.
Du vil også modtage vejledning i smertestillende medicin – ofte i samarbejde med egen læge.

Kiropraktoren orienterer også lægen og vil henvise dig til hospital, læge eller anden specialist, hvis det bliver nødvendigt.

Hele forløbet skal give dig ro og tryghed.


Hvad kan du selv gøre:

Du skal undgå stillinger, hvor du får en fremskudt hovedstilling og undgå kraftige bagoverbøjninger af nakken.

En god holdning er ved at rette brystryggen og trække hagen tilbage. Derved skaber du naturligt mere plads til nerverne.


Genoptræning:

Du vil blive tilbudt Superviseret Træning med fokus på nakken. I vores Superviseret Træning har vi specielle nakke træningsmaskiner, hvor alle bevægelsesretninger styrkes skånsomt.


Priser:

Kiropraktoren er specialist i rygsygdomme som fx diskusprolaps, og derfor giver det offentlige et særligt højt tilskud til et pakkeforløb til disse sygdomme i op til et ½ år.

Danmark giver også øget tilskud til undersøgelse og behandling for diskusprolaps hos Silkeborg Rygcenter & Idrætsklinik.

Du kan læse om priserne på prolaps pakkeforløb her

Og om priserne på Superviseret Træning her


Du kan læse mere om nerverodspåvirkninger i nakken på disse hjemmesider:


Hent brochure her


kiropraktor fysioterapeut silkeborg rygcenter idraetsklinik

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere