Knæsmerter – knæskader

Knæskader

Smerter i knæet kan komme af vidt forskellige årsager. Knæleddet er bygget op af mange strukturer med hver deres vigtige funktion. Udsættes en af strukturerne for akut overbelastning, kan vævet i strukturen pådrages skade med tilhørende hævelse, smerte og nedsat funktion. Eksempelvis kan nævnes akutte korsbånd- og ledbåndsskader. Knæleddet kan også give symptomer ved nedsat stabilitet i knæled, hvor knæet udsættes for gentagne overbelastninger af enkelte strukturer grundet dårlig fordeling af pågældende belastning eller ved ubalance i muskelstyrker over knæleddet, der til sidst vil ende ud i en overbelastningsskade.

Kiropraktoren kan med en undersøgelse fastlægge problemets natur og med behandling og relevante øvelser ved fysioterapeut genskabe stabilitet og funktion. Ultralydsscanning er meget velegnet til supplerende undersøgelse af knæled, hvor overbelastningsskader eller akutte traumer kan afsløres nemt og ubesværet. Hvis kiropraktoren finder problemer uden for virkeområde, vil vi henvise til relevante faggrupper.

Forreste knæsmerter (Patellafemoralt smertesyndrom)

Smerterne er lokaliseret foran knæet, omkring eller bag knæskallen. Smerterne opstår oftest ved langvarige løbeture, men ved fremtrådte smertetilstande kan smerten opstå pludseligt.

Årsager til forreste knæsmerter skyldes ofte fejlstilling i bækkenet (skævt bækken), rygsmerter, iskias, piriformissyndromet og ustabilitet i bækken og knæ.

Bruskskader (Chondromalecia)

Skader på brusken kan opstå både bag på knæskallen, på lårbensknoglen eller på underbensknoglen. Disse skader opstår ved forkert glid af selve knæskallen. Symptomer på chondromalecia er væskeansamling i knæet, smerter bag knæskallen, følelse af varme eller manglende bevægelighed af knæet.

Årsager til bruskskader er ofte traumatiske eller i forbindelse med ulykker på knæet.

Irriteret slimhinde (Plica)

Plica er en del af den forreste kapsel i knæleddet. Den er en slags tynd slimhinde, der skal indkapsle ledvæsken i knæet. Overbelastning af plica’en kan medføre, at den bliver irriteret og hævet, hvilket i sidste ende gør den fortykket. Smerterne opleves som en trykken omkring knæskallen, som ofte jager. Længere løbeture og intervaller kan give inflammation og væskeansamling i knæet.

Årsager til plica smerter er ofte fejlstilling i bækkenet (skævt bækken), rygsmerter , iskias, piriformissyndromet, blæreproblemer (inkontinens eller gentagende blærebetændelse) og ustabilitet i bækken og knæ.

Løberknæ (Tractus Iliotibialis Syndrom)

Løberknæ betegner inflammation (betændelsestilstand) i tilhæftningen og/eller slimhinden af den lange brede sene (tractus iliotibialis), der løber på ydersiden af låret til den øverste del af skinnebenet. Tilstanden opleves som murende/jagende smerter på ydersiden af knæet, som kan udstråle langs ydersiden af låret og underbenet ved belastning af knæet. Når tilstanden har udviklet sig til regulært løberknæ, vil førnævnte symptomer ligeledes opleves dagen/dagene efter løbeturen.

Springerknæ (Infrapatellar tendinopati)

Fra knæskallen udspringer en kraftig sene, springersenen, som har tilhæftning på underbensknoglen. Denne sene er vigtig for kraftoverførsel ved eksplosive aktiviteter, eksempelvis under intervalløb, spring/sprint eller bakkeløb. Overbelastning af senen kan føre til inflammation. Symptomerne vil være smerter under knæskallen, som provokeres ved belastning af knæet, eksempelvis ved trappegang, hop eller vægtoverførsel på selve knæet.

Undgå knæskader

Knæet er et led, der befinder sig midt imellem to meget vigtige dele af kroppen, nemlig bækkenet og foden. Ved løb modtager foden den mekaniske belastning fra underlaget, og bækkenet fordeler belastningen til resten af kroppen. Knæets rolle er at fordele og videreføre belastningen fra foden til bækkenet. Derfor er det yderst vigtigt, at fodleddet og bækkenleddet har optimal bevægelighed, da de fleste muskler og bindevæv, som passerer til knæet, netop har deres udspring fra fod og bækken. Dysfunktion i bækken og fod kan derfor bidrage til, at knæet overbelastes. Ved at opretholde smidighed i ovennævnte led kan knæskader holdes på afstand og smerter i knæet undgås.

Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik

– Er eksperter i diagnose og manuel behandling af bl.a. overbelastningskader, herunder løbesmerter og knæsmerter.​

Knæskader har ofte brug for fysioterapeutisk genoptræning for at styrke- og stabilitetstræne muskulatur og bindevæv hensigtsmæssigt for at undgå yderligere overbelastning.

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere