Skulder – armsmerter

Skulder Arm Smerter 
Thoracic Outlet Syndrom
Afklemningssyndrom
Silkeborg Rygcenter & idrætsklinik

Vi kan via din sygehistorie og undersøgelse hjælpe dig med at finde årsagen til dine skulder og armsmerter.

Symptomer i skulder-arm kan stamme fra nakken eller skyldes lokal irritation i armen eller skulderen.


Tennisalbue – Golfalbue
  • Tennis- og golfalbue er irritation i albuen på enten ydersiden eller indersiden 
  • Det er en skade som følge af overbelastning. Skaden kan opstå i forbindelse med arbejde eller forskellige fritidsaktiviteter, hvor der typisk er gentagne belastninger
  • Tilstanden gør ondt og giver gener der, hvor de lange muskler fæstner nær albueleddet
  • Behandling er at justere belastning, træningsøvelser, fokuserende chokbølgeterapi
  • Prognosen er god, selvom det kan tage måneder, før generne er væk

 
Diskusprolaps eller slidgigt

Nakkerelaterede armsymptomer kan skyldes en nerverodsirritation i nakken pga. diskusprolaps eller slidgigt i nakken. Dette medfører oftest symptomer i form af voldsom smerte, prikkende/sovende fornemmelse i specifikke områder af armen og kan ledsages af nedsat kraft i armen.

Læs mere om diskusprolaps her.


 
Thorakobrakialt tunnelsyndrom

Dette syndrom kaldes også Thoracic Outlet Syndrom eller TOS. TOS skyldes tryk på nerve- og/eller karvæv, i området hvor disse forlader halshvirvelsøjlen og løber ud i armen. Typiske symptomer er smerter af varierende intensitet ofte lokaliseret til indersiden af underarmen og hånden. Der kan være føleforstyrrelser og i sjældne tilfælde tendens til kolde og stive fingre. Symptomerne forværres ofte ved arbejde med armen over hovedet. Årsagen kan være stramhed af hals- eller brystmusklen eller et halsribben.

Effektiv behandling vil være manuel behandling med udspænding og stræk af muskulaturen. I sjældne tilfælde er det nødvendigt med en operation, hvor der skabes mere plads til nerver og kar. Røntgen kan påvise et halsribben, hvis dette mistænkes.


 
Muskelspændinger/Myoser

Muskelspændinger kan give lokal smerte, men også give ophav til overført smerte. Overført smerte (refereret smerte) er en smerte, der føles et andet sted, end der hvor smerten stammer fra. Det spændte punkt i musklen, som refererer smerten kaldes for et triggerpunkt. Muskelspændinger/triggerpunkter i skulder, nakke og øvre del af brystryggen kan således være årsag til smerte i armen. Behandlingen hos kiropraktor eller fysioterapeut består primært af bløddelsbehandling, herunder triggerpunktsterapi. Akupunktur har også en gavnlig effekt på triggerpunkter. Kiropraktoren undersøger altid rygsøjlens led for at se, om der er en biomekanisk årsag til muskelspændingerne.

Anden årsag til skulder- og armsmerter kan i sjældne tilfælde skyldes sygdom i indre organer som f.eks. hjerte, bugspytkirtel og milt. Her er der igen tale om overført/refereret smerte. Ved mistanke herom henvises der til egen læge.

Gener i skulder og arm af lokal årsag skyldes som oftest irritation af muskel-, sene- eller nervevæv.


 
Nerveafklemning i armen

Nerveafkleming i armen kan ligesom fra nakken give snurrende/sovende fornemmelse i arm og fingre, samt nedsat muskelstyrke. Nerven kan komme under tryk de steder, hvor den skal passere under eller i mellem muskler eller ledbånd. Årsagen kan være spændte og irriterede muskler og/eller ledbånd pga. overbelastning, ensidige gentagne bevægelser eller traume. Derudover kan fedtknuder og cyster ligeledes skabe et tryk på nerven. En hyppig lidelse er carpaltunnelsyndrom, hvor der sker en afklemning af nervevæv i håndleddet.

Se under symptomer og håndled.


 
Afklemningssyndrom i skulderleddet

Dette syndrom kaldes også impingement og er hyppigt forekommende. Syndromet giver smerter i skulderen ved løft af armen op i 90 grader. Årsagen kan være at finde i knogleudformningen af skulderen, som dermed forringer de i forvejen trange pladsforhold eller det kan skyldes en irriteret og fortykket sene eller slimsæk i skulderen eller dårlig muskelbalance. Behandlingen afhænger af årsagen, men i langt de fleste tilfælde behandles tilstanden med aflastning, bløddelsbehandling, chokbølgeterapi, genoptræning af muskelbalancen og instruktion i hensigtsmæssig brug af skulderen.

Forkalkning i sener omkring skulderen kan ligeledes være årsag til smerter i skulderen og impingement. Disse forkalkninger kan forsvinde spontant, men i tilfælde hvor dette ikke sker, er det muligt at behandle forkalkningerne med fokuserende chokbølger.

Se under behandling og chokbølgeterapi.


 
Rotator cuff ruptur

Skulderen er, omgivet af 4 muskler, der danner en manchet omkring skulderleddet. Denne manchet kaldes for rotatorcuffen og står for hovedparten af skulderens stabilitet. Ved et traume eller grundet slidforandringer kan disse muskler og sener helt eller delvis overrives. Symptomerne vil ofte være smerte og nedsat funktion af skulderen. Behandlingen er i visse tilfælde kirurgisk, især ved traumatiske læsioner hos yngre individer. I de øvrige tilfælde behandles der med aflastning og genoptræning af omkringliggende muskler.

Ved et traume kan der ligeledes opstå en læsion i ledlæben i skulderleddet. Menisklæsioner vurderes bedst ved en MR scanning, ultralydsscanning eller ved kikkertundersøgelse, hvor behandlingen vil kunne foregå i samme seance.


 
Frossen skulder (periartrit/capsulit)

En tilstand hvor ledkapslen omkring skulderleddet skrumper og bevægeligheden af skulderen bliver nedsat i alle retninger. Årsagen er i visse tilfælde ukendt, men ses hos patienten med diabetes, gigt eller efter et traume mod skulderen. Tilstanden har 3 stadier:

  • Stadie 1: Frysestadiet med smerter og begyndende nedsat bevægelighed
  • Stadie 2: Det frosne stadie med nedsat bevægelighed i alle retninger
  • Stadie 3: Optønings stadie, hvor bevægeligheden spontant bedres

Tilstanden kan tage op til 1-2 år og bedres spontant. Behandlingen vil bestå af gigt- og smertestillende medicin i “frysestadiet” Her hjælper øvelser og behandling ikke. I “optøningsstadiet ” behandles med mobilisering og manipulation af skulderleddet. Ligeledes hjælper øvelser med at genoprette fuld bevægelighed.
På Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik er det fysioterapeuterne, som laver et individuelt tilpasset øvelsesprogram. Læs mere...

I de fleste tilfælde af skuldersmerter vil der være indikation for røntgenbilleder af skulderleddet, samt ultralydsscanning af bløddelene omkring for at stille en præcis diagnose. Begge dele kan foretages her på Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik.


Skulderled

Skulderregionen består af 3 led og er kroppens største mobile ledområde og stabiliteten heraf er meget afhængig af musklernes og senernes funktion.

Hyppige lidelser i skulderen skyldes ofte overbelastning, traume, instabilitet eller slid.

Vedvarende arbejde med armen i eller over de 90 grader er generelt dårlig for skulderen og musklerne omkring, grundet dårlig blodforsyning samt dårlig pladsforhold i denne stilling.

kiropraktor fysioterapeut silkeborg rygcenter idraetsklinik

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere