Kroniske rygsmerter

Af kiropraktor Ole Hansen

Langvarige rygsmerter
kroniske rygsmerter

Langvarige rygsmerter bliver ofte kaldt ”kroniske”. Kronisk betyder i denne sammenhæng, at smerterne har været til stede i minimum 3 måneder, men det betyder ikke, at smerterne ikke kan forandre sig eller helt forsvinde.

Derfor er det mere beskrivende at tale om langvarige smerter og tilbagevendende smerter.

Der er sjældent en entydig forklaring på, hvorfor lændesmerter bliver langvarige, men det skyldes sjældent meget alvorlige sygdomme. Der er mange faktorer og sammenhænge.

En undersøgelse viser at der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet eller stillesiddende aktivitet og lænderygsmerters udvikling over tid. 1. Læs mere her


Fysisk aktivitet beskytter mod at udvikle svære rygsmerter. Mennesker i risiko for svære rygsmerter har lav fysisk aktivitet – måske fordi de har haft rygsmerter før.


Derfor anbefales patienter med lænderygsmerter til et højt aktivitetsniveau og det er en højt prioriteret opgave hjælpe dem til at finde måder at være aktive på.


Psykosociale faktorer/barrierer

Det er alment accepteret, at psykosociale faktorer har stor betydning for udvikling af kroniske smertetilstande.
Vi har på Silkeborg Rygcenter & Idrætsklinik altid haft stor fokus på en optimistisk tilgang til patienten og ikke at “sygeliggøre” patienten med alle vores undersøgelser og fund.

Specielt ved fremvisning af røntgen og MR skannings billeder, er det vigtigt at holde fundene op mod, hvad der er normalt i forhold til alder.

Vi anbefaler så vidt muligt at undgå sygemelding og motiverer patienten i at holde fast i arbejde og hverdag – måske med små justeringer.

Kraftige smertestillende medicin bør så videt det er muligt undgås og begrænses til korte perioder. Opioider som morfin, tramadol, etc. er vanedannende. Opioider mister sin smertestillende effekt efter noget tid og giver abstinenser, når man forsøger at stoppe med medicinen. Nu har man så både smerter og abstinenser.
Samtidig er opioider sløvende og støtter ikke anbefalingerne om et højtaktivitetsniveau.

Sundhedsstyrelsen er den 22. november 2023 udgivet et rapport med anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter.
Der anbefales generelt, at fokusere på biopsykosociale forhold og i videst mulig omfang undgå medicinsk behandling.
Rapporten er på 80 sider og henvendt til behandlere og ikke patienter. Har det interesse kan du læse den her. 4.


kiropraktisk fleksion distraktions behandling for lumbal nerverodspåvirkning
Manuel vedligehold behandling
Manuel vedligehold behandling og træning for kroniske ryg og nakke smerter

I mange år har det foretrukne valg været anbefale træning og regelmæssige behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor for “at holde smerterne nede”.
Der er evidens for at regelmæssige faste konsultationer hos kiropraktor fremfor “at ringe selv ved behov”, forbedrer funktion- og smerteniveau hos patienter med kroniske lændesmerter. 2.

Meget sjældent tilbydes operation ved langvarige rygsmerter.


Ny viden de seneste år

Den store udfordring har været en metode for behandlerne at bedre de psykosociale barrierer.

Men der er kommet ny viden og ny behandling, som hedder Kognitiv Funktionel Terapi. Gennem coaching og træning har Kognitiv Funktionel Terapi vist sig at have gode resultater på kroniske smerter.

Terapien består af intensiv coaching, der hjælper patienter til at forstå deres smerter og træner den måde, de bevæger sig på, så de reducerer smerterne.

En stor australsk undersøgelse viser, at mere end 80% af patienterne oplevede markant bedring 3. Læs mere her.


Undgå at akutte smerter ender som kroniske smertetilstande
superviseret træning
Superviseret Træning

Vi behandler mange akutte nakke og rygsmerter med det formål at fjerne smerterne hurtigst muligt. Men også med det formål at “sikre” at der opnås fuld funktion og smertefrihed efterfølgende.

Patienter med akutte smerter af kort varighed vil derfor blive anbefalet et ekstra tjek 1 uge efter smertefrihed. Det er en god ide med superviseret træning efter et akut forløb af smerter men anses ikke afgørende for ikke at udvikle kroniske smerter.

Hvis patientens smerter har været af noget længere varighed, vil vi anbefale flere opfølgende manuelle behandlinger samt en opfordring til superviseret træning for at mindste risikoen for udvikling af kroniske smerter.

Det er vigtigt at holde fast i at langvarige rygsmerter kan bedres.


Reference
  • 1. Association between physical activity, sedentary behaviour and the trajectory of low back pain, The Spine Journal (2023). Læs mere her.
  • 2. Chiropractic maintenance care – what’s new? A systematic review of the literature. Læs mere her.
  • 3. Cognitive functional therapy with or without movement sensor biofeedback versus usual care for chronic, disabling low back pain (RESTORE): a randomised, controlled, three-arm, parallel group, phase 3, clinical trial. Læs mere her
  • 4. Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter. Læs mere her.

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere