MR-skanning

MR-skanning

Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik har mulighed for at henvise til MR-skanninger på Regionshospitalet Silkeborg, Der er ingen egenbetaling for MR-skanning.

Dette er et tilbud til vores patienter med udstrålende smerter til enten arme eller ben sikkert forårsaget af diskusprolaps eller slidgigtsforandringer.


Detaljerede indikationer for MR-skanning af patienter med nerverodspåvirkning:
 • Radikulære symptomer med en varighed ≥ 4 uger (smerter/paræstesier med radikulær udbredning, nedsat kraft eller atrofi med radikulær udbredning)
 • Symptomer på spinalstenose med en varighed på ≥ 4 uger (rygsmerter med forværring ved funktion, nedsat gangdistance, smerter/paræstesier og/eller nedsat kraft i ekstremiteterne, bedring ved hvile – neurogen claudicatio).
 • Smerter i columna alene er sjældent indikation for billeddiagnostisk udredning, med mindre det drejer sig om vedvarende behandlingsresistente smerter med en varighed på mere end 3 måneder.
 • Røntgenundersøgelser af columna er som hovedregel ikke en forudsætning for henvisning til MR-scanning
 • MR-skanninger foretaget på Regionshospitalet Silkeborg er uden egenbetaling

Indikationer for MR-skanning af knæ:
 • Klinisk mistanke om menisklæsion
 • Klinisk mistanke om ligamentlæsion, med mindre klinikken giver overvejelse om akut behandlingstiltag
 • Knæsmerter, hvor grundig klinisk undersøgelse ikke indikerer menisk- eller ligamentlæsion, men hvor patologien er uklar
 • Knæsmerter efter operative indgreb
 • Mistanke om osteonekrose
 • MR-scanning af knæ er via direkte henvisning til Idrætsklinikken Regionshospitalet Silkeborg eller via egne læge


MR-skanning af lændesøjlen
MR-skanning hos Silkeborg Rygcenter foretaget af Regionshospitalet Silkeborg
kiropraktor fysioterapeut silkeborg rygcenter idraetsklinik

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere