Symptomer hos børn

Børn og kiropraktik

Problemer hos voksne mennesker kan ofte være opstået i barndommen. Skævheder og fejlstillinger f.eks. i ryg, bækken eller i fødderne, ulige lange ben eller låsninger i ryggen kan være medvirkende til at udvikle smerter og slid længere fremme i livet.

Mange børn lider ofte af diffuse symptomer som måske bliver slået hen som “vokseværk” og spændingshovedpine, der blot behandles medicinsk, men som kan være tegn på fejlfunktioner i led og muskler.

Vi lægger stor vægt på forebyggelse og anbefaler at få undersøgt led og muskler i en så tidlig alder som muligt for at tage problemerne i opløbet og undgå, at de udvikler sig til større problemer i fremtiden.

Børn reagerer normalt hurtigere på kiropraktisk behandling end voksne. De er i vækst, og eventuelle rygskader regenererer meget hurtigere.

Hverken holdning, bevægemønster, hvirvlernes form og struktur har nået deres endelige facon. De kan stadig formes og rettes til, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, men det er vigtigt at led og muskler fungerer optimalt – for at sikre et godt helbred.

En nænsom behandling

Den kiropraktiske behandling af børn er meget nænsom, men formålet er i princippet det samme som for voksne, nemlig at få leddene til at bevæge sig på normal vis igen.

Kiss Kidd Syndrom

Kiss Kidd Syndrom er symptomer på en fejlstilling i de øvre nakkeled. Nakkeleddene er centrale for barnets motorik, for de selvregulerende og sansemæssige funktioner i kroppen. Fejlstillingen kan forstyrre barnets normale bevægelsesudvikling, så barnet bliver skævt (asymmetrisk) og får sværere ved at udfolde sig frit.

Spædbarnskolik

Spædbarnskolik defineres som anfald af irritabilitet, gråd eller uro i mere end 3 timer pr. dag, i mere end 3 dage om ugen i mere end 3 uger hos et i øvrigt raskt barn.
Spædbarnskolik har højst sandsynligt mange årsager. Kiropraktorer har i mange år behandlet spædbørn for kolik med god effekt.
Den kiropraktiske behandling er blevet undersøgt i to randomiserede kliniske undersøgelser med modstridende resultater.
I den første undersøgelse var der god effekt af den kiropraktiske behandling. Men forældrene var ikke blindede for behandlingen, og den positive effekt kan derfor muligvis tilskrives forældrenes positive forventninger(1).
Den anden undersøgelse var en norsk dobbeltblindet undersøgelse fra 2001, der ikke viste en effekt af kiropraktisk behandling mod spædbarnskolik. Man diskuterer, om det er den pågældende kiropraktors behandlingsteknik, som der ikke har været optimal og som fraviger fra den behandling, der oftest udbydes i de danske kiropraktorklinikker(2).
Der er en ny randomiseret undersøgelse af kiropraktisk behandlingseffekt på spædbørnskolik på vej. Undersøgelsen er ledet af kiropraktor Lise Hestbæk, som er tilknyttet Nordisk Institut for kiropraktik og klinisk biomekanik(NIKKB).
Samtidig er der et voksende antal studier, der viser en bekymrende høj forekomst af senere udviklingsproblemer hos de tidligere kolikbørn. Søvnforstyrrelser, temperamentsproblemer (3), overfølsomhed overfor berøring (4), nedsat koncentrationsevne, hyperaktivitet og dårligt søvnmønster (4-6) er nogle af de problemer, der er blevet kædet sammen med et voldsomt grådmønster som spæd.
Man skal også huske, at gråd er den hyppigste årsag til ”shaken baby syndrome”

På trods af de modstridende forskningsresultater, anbefaler vi fortsat kiropraktisk undersøgelse, behandling og rådgivning af børn med spædbørnskolik. Vi mener, at behandlingseffekten er god, og behandlingen er yderst nænsom, smertefri og uden risiko.
Det er en voldsom belastning for forældre at have et barn med spædbarnskolik – vi vil gerne hjælpe og støtte disse forældre til at komme igennem denne periode.

Referencer:

1. Wiiberg J, Nordsteen J, Nilsson N. The short-term effect of spinal manipulation in the treatment of infantile colic: A randomized controlled clinical trial with a blinded observer. J Manipulative Physiol Ther 1999;22:517-22.

2. Olafsdottir E, forshei S, Fluge G, Markestad T. Randomised controlled trial of infantile colic treated with chiropractic manipulation. Arch Dis Child 2001;84:138-141.

3. Rautava P, Lehtonen L, Helenius H, Sillanpää. Infantile colic: child and family three years later. Pediatrics 1995;96(1Pt!):43-7.

4. Desantis A, Coster W, Bigsby R, LesterB. Colic and fussing in infancy, and sensory processing at 3 to 8 years of age. Infant Mental Health J 2004;25(6):522-39.

5. Smedje H, Broman JE, Hetta J. Parents’ reports of disturbed sleep in 5-7-year-old Swedish children. Acta Paediatr 1999 Aug;88(8):858-65

6. Wolke D, Rizzo P, Woods S. Persistent infant crying and hyperactivity problems in middle childhood. Pediatrics 2002 Jun;109(6):1054-60.

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere