Hovedpine og migræne

Hovedpine

Hovedpine er en af de hyppigste smertelidelser i befolkningen. Ca. hver 10. dansker har hovedpine 1-2 gange i ugen. Hovedpine findes i mange forskellige former og kan have mange forskellige årsager.
Man kan godt lide af flere former for hovedpine.
De hyppigst forekommende typer af hovedpine er spændingshovedpine, nakkehovedpine og migræne.


Spændingshovedpine

Spændingshovedpine er den hyppigste hovedpinetype. Den typiske spændingshovedpine er af mild til moderat styrke.
Den føles trykkende og er oftest dobbeltsidig i tindingerne, i panden, baghovedet eller som et stramt bånd om hovedet.
Det enkelte hovedpineanfald kan vare fra 30 minutter til 7 dage og kan i sjældne tilfælde ledsages af kvalme og/eller øget lys- og lydfølsomhed.
Hovedpinen forværres ofte i løbet af dagen.

De præcise årsager til spændingshovedpine er endnu ikke fastlagt, men provokerende faktorer er bl.a. muskeloverbelastninger og spændinger, dårlige og ensidige arbejdsstillinger, dårlig holdning, stress, stort medicinforbrug, lavt væskeindtag, P-piller, mangel på søvn mm.


Nakkehovedpine (Cervikogen hovedpine)

Nakkehovedpine er karakteriseret ved smerter i nakken og baghovedet, der kan trække frem mod det ene eller begge øjne.
Hovedpinen forværres ofte ved bevægelse af nakken, eller hvis hovedet holdes i bestemte stillinger. Hovedpinen er af mild til svær styrke.
Ved nakkehovedpine findes der nedsat eller manglende bevægelse af nakkens led, især nakkens øvre led er ofte involveret.
Dette kan bl.a. være forårsaget af forkerte sove- eller siddestillinger, statisk arbejde, ulykker mm.


Migræne

Migrænehovedpinen er typisk ensidig og af dunkende/pulserende karakter.
Smerten er af moderat til svær intensitet og ledsages ofte af svær kvalme, opkast og/eller øget lyd- og lysfølsomhed.
Anfaldet kan vare fra få timer til få døgn. Migræne ses hyppigere hos kvinder, og der kan være en familiær disposition.
Migræne med aura betyder, at hovedpineanfaldet forvarsles.
De hyppigste forvarslingssymptomer er synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og kraftnedsættelse. Varighed er ca. 30 minutter med efterfølgende hovedpine.
Migræne med aura ses kun i 10-15 % af migræne tilfældene.
Man kender ikke den præcise årsag til migræne, men for især migræne med aura har man kunnet måle en sammentrækning af hjernens kar under aura fasen og en udvidelse af karrene under hovedpinefasen. Udløsende faktorer kan være ændringer i søvnmønster, stress, fødevarer (kaffe, chokolade, rødvin) samt hormonelle forstyrrelser hos kvinder under bl.a. menstruationen.


Behandling

Kiropraktisk manipulationsbehandling er velegnet for alle 3 typer hovedpine, men er bedst egnet til nakkehovedpine.

Ved alle 3 former for hovedpine findes der muskelspændinger i nakke- og skulderåg, der kan behandles manuelt med forskellige bløddelsteknikker, akupunktur, chokbølgeterapi af muskeltriggerpunkter, fysiurgisk massage, TENS mm.

Holdningskorrektion samt øvelsesterapi har i mange tilfælde også en stor forebyggende effekt.
På Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik har vi specielle nakketræningsmaskiner, som kan være gavnlige for den kroniske hovedpinepatient.

Nogle migrænepatienter oplever, at de kommer ind i en periode med kraftig forøget hyppighed af migræne anfald. Anfaldene er ofte spændingsudløst.
Reduktion af spændingerne via kiropraktisk eller fysioterapeutisk behandling bringer patienten ud af denne klynge af migræneanfald. I andre tilfælde fjerner behandlingerne migrænen helt.

Kiropraktisk behandling har dog ingen effekt under et migræne anfald.

Snak med din kiropraktor om, hvilken form eller former for hovedpine du har, og hvilke tiltag, der bør iværksættes.

Du kan evt. selv føre en hovedpine dagbog for at fastlægge, hvor hovedpinen sidder, hvornår den er der, hvad der provokerer, og hvor længe den varer.


kiropraktor fysioterapeut silkeborg rygcenter idraetsklinik

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere