Nervebetændelse

Nervebetændelse kaldes også Polyneuropati, Polyneuritis, Perifer neuropati

 

Nervebetændelse er betegnelsen for en gruppe sygdomme, der rammer det perifere nervesystem, dvs. udenfor hjernen og rygmarven. Ordet betændelse er misvisende, da der ikke er tale om en egentlig betændelsestilstand med bakterier eller en virus, men om en nerveskade.

Nerveskaden kan opstå i selve nervecellekroppen, i dens udløbere (aksonet) eller i fedtskeden (myelinet) omkring aksonet. Ved skader i cellenkroppen eller i aksonet tæt på kroppen går nervecellen oftest til grunde – permanent nerveskade. Sker skaden i myelinskeden eller aksonet kan nervecellen i langt de fleste tilfælde regenerere sig selv helt eller delvist.

Symptomer på nervebetændelse er føleforstyrrelser i form af sovende, prikkende, stikkende og brændende. En dødhedsfornemmelse eller en fornemmelse af at gå på vat. Symptomerne opstår i lang de fleste tilfælde symmetrisk i fødder og hænder, da det oftest er de lange nerver der rammes af nervebetændelse. Desuden kan tilstanden værre ledsaget af smerter, nedsat kraft/styrke i musklerne samt manglende reflekser. Øvrige symptomer kan være manglende svedtendens, forstoppelse, blæreforstyrrelser og impotens.
Årsager til nervebetændelse kan være alkoholmisbrug, sukkersyge (diabetes), for lavt stofskifte (hypothyreoidisme), B-vitamin mangel, Kemoterapeutika, lever og nyreinsufficiens mm. Desuden findes der visse former for arvelige og immunologiske sygdomme, så som Charcot-marie-Tooth og Guillian-Barrés syndrom.

Diagnosen stilles ud fra anamnese, objektiv undersøgelse og blodprøver for at udelukke bl.a. diabetes, nyre og lever insufficiens, B12 mangel, hypothyreoidisme mm. Desuden bør der foretages en neurofysiologisk undersøgelse, en såkaldt nerveledningsundersøgelse for at undersøge nerverne og deres evne til at lede nerveimpulser. I enkelte tilfælde er der indikation for nervebiopsi og lumbalpunktur.

Behandling afhænger af årsagen. Hvis muligt fjernes den udløsende årsag fx alkohol og medikamenter. Skyldes nervebetændelse underliggende sygdom som diabetes, vitamin mangel, hypothyreoidisme mm. behandles disse. Er der nervesmerter kan disse bedst behandles med antiepileptika eller antidepressiva. De immunologiske former for nervebetændelse kræver større indsats og her kan det være nødvendigt at rense blodet, give højdosis binyrebarkhormon, kemoterapi, og immunoglobuliner.

Prognosen afhænger som tidligere nævnt at årsag, grad af nerveskade og dens placering.

Andre årsager til snurrende/sovende fornemmelser i hænder og fødder kan være slid i rygsøjlen (nakke eller lænd), diskusprolaps, nerveafklemning uden for rygsøjlen mm. Har du nogle af de ovennævnte symptomer så kontakt din læge eller kiropraktor, for at få undersøgt årsagen til dine symptomer.

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere