Sundhedsscreening

Sundhedsscreening er en del af vores fysioterapeutsuperviseret genoptræning, som vi kalder Ryg- og nakketræning.

Vores sundhedscheck går ud på, at man kan få målt:

  • Blodsukker
  • Blodtryk
  • Vægt
  • BMI (body mass index)
  • Fedt procent
  • Fitnesstest
  • Osteoporose risikovurdering
  • Samtale

Blodsukker målingerne sker via en priktest i fingeren, målingerne skal ske fastende, det vil sige du må ikke have spist eller drukket (dog gerne vand) 6 timer inden testen.

Alle målingerne foretages om morgenen, undtagen konditesten, den aftales der tid til på et andet tidspunkt. Når man kommer til konditesten, får man resultatet at vide fra de andre test.

Ved samtalen tager man en snak om, hvordan dine tal ligger i forhold til de normale værdier. Hvis de ligger uden for de normale værdier, gives der forslag til, hvordan man kan ændre tallene ved f.eks. kost, motion mv.. I andre tilfælde vil man blive henvist til egen læge for videre udredning. I så henseende vil der blive sendt information til lægen.

Du kan læse mere om osteoporose her:

Det er muligt at få lavet en opfølgning 3 måneder efter på de test, hvor tallene var uden for normal værdierne.

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere