MR scanning

Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik har mulighed for at henvise til MR scanninger på Regionshospitalet Silkeborg.

Indikationer for MR- scanning af patienter med degenerative ryglidelser:
 • Radikulære symptomer med en varighed ≥ 4 uger (smerter/paræstesier med radikulær udbredning, nedsat kraft eller atrofi med radikulær udbredning)
 • Symptomer på spinalstenose med en varighed på ≥ 8 uger (rygsmerter med forværring ved funktion, nedsat gangdistance, smerter/paræstesier og/eller nedsat kraft i ekstremiteterne, bedring ved hvile – neurogen claudicatio)
 • Smerter i columna alene er sjældent indikation for billeddiagnostisk udredning med mindre det drejer sig om vedvarende behandlingsresistente smerter med en varighed på mere end 3 måneder
 • Røntgenundersøgelser af columna er som hovedregel ikke en forudsætning for henvisning til MR-scanning
 • MR-scanninger foretaget på Regionshospitalet Silkeborg er uden egenbetaling
Indikationer for MR-scanning af knæ:
 • Klinisk mistanke om menisklæsion
 • Klinisk mistanke om ligamentlæsion, med mindre klinikken giver overvejelse om akut behandlingstiltag
 • Knæsmerter, hvor grundig klinisk undersøgelse ikke indikerer menisk- eller ligamentlæsion, men hvor patologien er uklar
 • Knæsmerter efter operative indgreb
 • Mistanke om osteonekrose

Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik tilbyder også MR-scanning i samarbejde med MR Scanner Viborg.

MR scanning foretages i 3 tempi:
 • Først en forundersøgelse hos kiropraktor på Silkeborg RygCenter & Idrætsklinik
 • Derefter selve MR scanningen på MR Scanner Viborg
 • konsultation på Silkeborg Rygcenter 3-4 dage senere, hvor resultatet af undersøgelsen gennemgås
 • Prisen for scanning af én region: kr. 3.800,-
 • Sundhedsforsikringer betaler som regel for MR scanninger

Der er ingen nævneværdig ventetid på MR scanning.

Chefsekretær Susie Kristensen(sk@silkeborgrygcenter.dk) i receptionen på Silkeborg Rygcenter sørger for alle formaliteter som tidsbestillinger, kontakt til evt. sundhedsforsikring, fremsendelse af henvisningsdokumenter osv.

Du kan læse mere om MR Scanner Viborg på: www.mrscannerviborg.dk

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere