Chokbølge

Chokbølge

Chokbølgetreapi anvendes typisk ved kroniske tilstande i bevægeapparatet. En kronisk tilstand i bevægeapparatet skyldes, at kroppens vævsstrukture efter en påført skade har haft ringe ophelingsbetingelser eller blot ikke er helet tilfredsstillende.Ved anvendelse af radierende chokbølgeterapi påvirkes kroppens væv, sener og muskler, så kraftigt, at stadiet på den kroniske skade bringes tilbage til en akut fase. Det giver kroppen mulighed for at påbegynde ophelingen på ny, og traditionel kiropraktik eller fysioterapi anbefales derfor som supplement til denne behandlingsform.

Chokbølgeterapi er en effektiv behandlingsform, som har begrænsede bivirkninger. Afhængig af behandlingsområde og patientens smertetærskel, vil der kunne opstå ødem, blå mærker og smerte under behandlingen, som skyldes den energi der overføres til vævet. Dette forsvinder igen. Et normalt behandlingsforløb vil oftest bestå af 3-5 behandlinger med op til en uges interval imellem hver behandling.    

 

Chokbølge anvendes til følgende lidelser:
  • Tennisalbue eller golfalbue
  • Skuldersmerter med eller uden forkalkning af sene
  • Smerter i hæl og fodbuen med eller uden hælspore
  • Fortykkelse og arvæv af achillessenen
  • Løberknæ eller springerknæ
  • Kroniske triggerpunkter og/eller muskelspændinger

Spørg din kiropraktor eller fysioterapeut om chokbølge kan gavne i forhold til din aktuelle smerteproblematik.

 

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring eller Sygeforsikringen “danmark” til chokbølgeterapi. Se under priser chokbølgeterapi

 

Se vores priser

Silkeborg Rygcenter er tilsluttet overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at de fleste ydelser på Silkeborg Rygcenter udløser tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og dermed også fra Sygesikringen Danmark.

Læs mere